fbpx

Kviečiame į individualius susitikimus arba nuotolines Atvirų durų dienas (plačiau čia)  Registruotis

Apie mus

SVEIKI ATVYKĘ!

Socratus icon

Mokykla veiklą sėkmingai vykdo nuo 2016 m. Kartu su noriai žinių siekiančiais mokiniais auga ir ugdymo proceso apimtys. Kryptingai tobulinamos ir plečiamos programos, akcentuojama individo reikšmė, o aukščiausias pedagogikos ir vadybos kvalifikacijas atitinkančių specialistų komanda kartu kuria mokyklą, į kurią norisi grįžti.

Istorija

Licėjaus įkūrimas

2021 m. mokykla tapo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) licėjumi. Šiuo metu turime 0–9 klases, o 2023-2024 mokslo metais formuosime ir 10 klasę.

VDU licėjaus vardas – tai ir įvertinimas, ir naujos galimybės, ir dar tvirtesni žingsniai šalies bei tarptautinėje akademinėje bendruomenėje. Licėjuje metodiškai ugdomi kalbiniai gebėjimai ir komunikavimo kompetencijos, ypatingas dėmesys skiriamas mokinių meniniam ugdymui, akcentuojamas fizinis aktyvumas ir gera savijauta.

Mokslą suvokiame moderniai ir visapusiškai. Šalia akademinių pasiekimų mums labai svarbūs ir kiti veiksniai, reikalingi ugdyti asmenybę.

 • Emocinio intelekto ugdymas, kūrybiškumo lavinimas.
 • Mokėjimas pritaikyti žinias, sprendžiant problemas.
 • Pirmieji taikome naujausias ir pasitvirtinusias metodikas.
 • Ugdymo procesą sujungus su universiteto mokymosi baze, moksleiviai jau dabar pratinasi prie universitetinės aplinkos.

  Kodėl verta rinktis Sokratus?

  Jau nuo priešmokyklinio ugdymo pakopos mūsų mokiniai ruošiami ne tik pagal bendrojo lavinimo programas, bet ir pagal papildomą licėjaus ugdymo turinį. Jis kuriamas bendradarbiaujant su VDU dėstytojais bei mokslo darbuotojais.

  Ugdyme akcentuojame humanistinės ugdymo filosofijos ir asmens individualumo idėjas. Jaunas žmogus čia atsiskleidžia kaip kertinė ne tik mokymosi, bet ir visos visuomenės dalis.

  • Puoselėjame itin glaudų ryšį su vienu didžiausiu universitetu Lietuvoje – Vytauto Didžiojo universitetu ir aktyviai bendradarbiaujame!
  • Nesame per maži, kad mokiniai negalėtų siekti akademinių aukštumų, bet nesame ir per dideli, jog negalėtume sukurti ugdančios emocinės aplinkos.
  • Kuriame saugią, šiltą ir bendruomenišką mokyklos atmosferą;
  • Turime geriausius mokytojus, kurie rūpinasi mokinių emocine savijauta ir pagalba mokantis;
  • Ugdymo procese naudojame šiuolaikines technologijas;
  • Mokyklos erdvės yra šviesios ir pritaikytos ugdymui, jas nuolat tobuliname;
  • Formuojame mažesnes klases, tad mokytojai daugiau laiko skiria individualiai kiekvieno mokinio pažangai;
  • Mums svarbi puiki mokinių sveikata, tad rūpinamės jų fiziniu aktyvumu ir pakankamu poilsio užtikrinimu;
  • Daug dėmesio skiriame meninėms disciplinoms – visi mokiniai mokosi dailės, muzikos, šokio, teatro.

  Bendradarbiavimas su VDU

  XXI amžiuje pastebimas akademinės bendruomenės ribų išplėtimas, nuolatinis siekis tobulėti, naujausias mokslo žinias pritaikyti praktikoje. VDU yra didžiausia pedagogus rengianti ir edukologinius tyrimus vystanti aukštojo mokslo institucija. Mus vienija noras tobulinti visą Lietuvos švietimo sistemą, bet ir neužmiršti individualių mokinio poreikių bei galimybių.

  Didžiausia VDU pagalba teikiama mūsų mokytojams. Kiekvienam mūsų mokytojui dalyko programą padeda įgyvendinti mentorius – VDU dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Licėjaus mokiniams VDU ir universiteto partnerių dėstytojai skaito paskaitas, organizuoja įtraukiančius ir domėtis skatinančius užsiėmimus.

  Unikalu yra tai, kad ne tik mokytojai, bet ir visi mokiniai turi mentorius – vyresniuosius draugus ir pagalbininkus iš akademinės bendruomenės. Aukštesniųjų VDU kursų studentai padeda moksleiviams mokytis, suteikia neįkainojamų papildomų žinių. Konsultuoja ir motyvuoja karjeros bei kitais aktualiais klausimais.

  Licėjaus mokiniams atvira VDU infrastruktūra: jie lankosi, mokosi ir atlieka užduotis laboratorijose, auditorijose, naudojasi virtualia universiteto mokymosi aplinka. Licėjaus mokytojai gali neribotai naudotis VDU bibliotekomis ir jų turimais ištekliais.

  Planuojama, kad licėjaus mokiniai turės išskirtinę galimybę dalyvauti VDU įgyvendinamoje tarptautinėje Lietuvos ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programoje „Gifted“.

  Mokytojai pedagogikos įgūdžius nuolat tobulina modernioje VDU Švietimo akademijoje, o mokyklos darbuotojų gretas papildo talentingiausi šioje įstaigoje parengti pedagogai.

  Programa

  Gifted

  Nuo 2020 m. bendradarbiaujame su VDU įgyvendinama Lietuvos -Izarealio gabių vaikų ugdymo programa „Gifted“. Ji skirta intelektualiam ir emociniam talentingų vaikų ugdymui. Svarbu tai, kad šioje programoje turi galimybę dalyvauti visi mūsų licėjaus 3-18 metų mokiniai. Tai išskirtinis šansas įgyti žinių iš tarptautinio lygio specialistų, plėtoti gebėjimus ir atrasti mėgstamiausias veiklas.

  Tarptautiniai projektai

  Erasmus+

  Erasmus+ projektai skirti stiprinti bendruomenę, įveikti mokymosi problemas ir pagerinti mokinių akademinius rezultatus, taikant meną ir jo rūšis kaip pagrindą.

  NordPlus

  2022 -2023 m. m. mokykla įgyvendins Nordplus Junior projektą ‘‘Digital education and sustainability in the school of XXI“ (Skaitmeninis raštingumas ir tvarumas XXI a. mokykloje"). Projekte dalyvaus mokiniai ir mokytojai iš Estijos, Latvijos ir Švedijos, o mūsų Licėjus yra viso šio projekto koordinatorius. 

  Registruokitės susitikimui arba parašykite mums!

  Prašaome, įrašykite savo vardą.
  Prašome, įrašykite savo telefono numerį.
  Prašome, įrašykite savo elektroninio pašto adresą.
  Prašome, parašykite savo žinutę.
  Aš ne robotas
  Atnaujinti Invalid Input