fbpx

Kviečiame į individualius susitikimus arba nuotolines Atvirų durų dienas (plačiau čia)  Registruotis

Socratus icon

Pradinio ugdymo pakopa apima mokymą(si) 1–4 klasėse. Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 m., tačiau gali būti priimti ir jaunesni – 6 m. vaikai, įvykdę priešmokyklinio ugdymo programą. Pradiniame ugdyme – mokymas grindžiamas darniu visų ugdymo sričių (dorinis, kalbinis, matematinis, gamtamokslinis, socialinis, meninis, technologinis, kūno kultūros, sveikatos) įtraukimu. Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į besimokančiojo individualius gebėjimus, užtikrinant kokybišką besimokančiojo dalyvavimą bendrose mokymosi veiklose, mokymąsi grupėje (lavinant socialines ir komunikacines kompetencijas). Ugdymas grindžiamas integruoto mokymo strategija.

Ugdymo gairės
 • Nuoseklus ugdymas, apimantis skirtingų ugdymo pakopų integraciją nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo.
 • Kompleksinė pagalba iškilus mokymosi problemoms (logopedo, psichologo konsultacijos, ugdymo specialistų pagalba).
 • Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene.
 • Pradinio ugdymo pedagogų Mentorystės programa (Licėjaus mentorystės sistema koordinuojama M. Jakobo).
 • Užsienio kalbos, dailės, muzikos, šokio, teatro bei informacinių skaitmeninių technologijų gebėjimų lavinimas, kurį bendradarbiaudami su pradinio ugdymo pedagogu organizuoja ir vykdo šių sričių pedagogai.
 • Pradinis ugdymas grindžiamas kontekstualumo ir integralumo principais.
 • Mokykloje prioritetas teikiamas aktyviems mokymo metodams, projektinėms veikloms ir pan.
 • Ankstyva antros užsienio kalbos pasirinkimo galimybė (nuo pirmos klasės mokoma anglų kalba, nuo antros klasės siūloma antroji užsienio kalba – ispanų).
 • Ypatingas dėmesys gamtamoksliniam ugdymui, kuris vykdomas per papildomą tyrinėjimo ir eksperimentavimo pamoką.
Aplinka
 • Kuriama tolerantiška, emociškai ir fiziškai saugi aplinka.
 • Pamokos mokiniams organizuojamos pagrindinėje klasėje, kurioje įrengtos darbo ir poilsio zonos.
 • Eksperimentų, šokio, kūno kultūros, teatro, dailės ir technologijų pamokos organizuojamos atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose.
 • Šaltuoju metų laiku kūno kultūros užsiėmimai vyksta sporto salėje (mokiniai vežami mokyklos autobusu į specializuotą sporto salę).
 • Kiekvieną dieną vaikai laiką leidžia lauke (įrengti du uždari kiemeliai);
 • Mokyklos viduje įrengtos poilsio zonos (skaitymo, interaktyvių žaidimų, stalo tenisas ir pan.)
 • Klasės aprūpintos vaizdo projektoriais, kompiuteriais, ugdymo procese naudojami planšetiniai kompiuteriai, įvairios elektroninės mokymo priemonės.
 • Maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje (per pandemiją kiekviena klasė turi individualius grafikus).
Rutina/tvarkaraštis

Licėjus dirba nuo 7:15 val. iki 18:30 val.

Pamokų laikas pirmokams

8.30 – pamokų pradžia;
9.15 – pusryčiai;
9.30–10.55 – pamokos;
10.55–11.30 – laikas lauke;
11.40–12.00 – pietūs;
12.10–13.35 – pamokos;
13.35–14.00 – laikas lauke;
14.00–15.25 - pamokos, pamokų ruoša;
15.25 – pavakariai;
16.00–18.30 – popamokinė grupė, būreliai.

Pamokų laikas 2-4 klasės mokiniams

8.30 – pamokų pradžia;
9.15 – pusryčiai;
9.30–12.10 – pamokos;
12.10–12.55 – pietūs, laikas lauke;
12.55–15.25 – pamokos, pamokų ruoša;
15.25 – pavakariai;
15.40–16.00 – konsultacijų laikas;
16.00–18.30 – popamokinė grupė, būreliai.

Kaina

Mėnesio mokestis – 550 € (mokama 10 mėn.).
Maitinimo kaina – 9,7 €/diena.
Mokslo metų mokestis – 480 €/metai.

Į mėnesio mokestį įskaičiuota:
• kasdienis ugdymas pagal pagrindinio ugdymo programą 7.45–16.00;
• psichologo konsultacijos;
• mokytojų konsultacijos;
• dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
• papildomi ugdymo programos moduliai.

Į mokslo metų mokestį įskaičiuota:
• aprūpinimas vadovėliais, pratybomis, bendromis mokymo priemonėmis;
• priemonės dailės, eksperimentų ir kt. pamokoms;
• išlaidos higienos ir ūkio priemonėms;
• licėjaus nuotolinio mokymo(si) platforma „GOOGLE for Education“;
• dalyvavimas pirminiuose mokinių olimpiadų etapuose;
• išvykos į mokymo ir edukacijos centrus pagal dalykų ugdymo programas (transporto, renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• edukacinės išvykos Vilniaus mieste (transporto, renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• 2 edukacinės išvykos Lietuvoje (transporto, renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• programinės įrangos ir kitos licencijos;
• bendruomeniniai renginiai licėjuje;
• draudimas nuo nelaimingų įvykių.

Kiti mokesčiai:
• maitinimas: pusryčiai – 1,40 €, pietūs – 6,30 €, pavakariai – 2 €;
• jei užsakomas specialus maistas alergiškiems vaikams – papildomas antkainis;
• popamokinė priežiūra (16.00–18.30) – 80 €/mėn. arba 5 €/diena;
• licėjaus uniformos kaina;
• papildomų užsiėmimų (plaukimas, šachmatai, robotika, kovų menai, keramika ir pan.) kaina.