fbpx

Kviečiame į individualius susitikimus arba Atvirų durų vakarus (plačiau čia)  Registruotis

Socratus icon

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas 5–7 m. amžiaus vaikams, kurie ruošiami pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei papildomą licėjaus ugdymo sampratą. Priešmokykliniame ugdyme lanksčiai taikomos skirtingas ugdymo sistemos ir įvairūs mokymo metodai, kurie įliejami į priešmokyklinio ugdymo programą. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą, pasiruošimą mokyklai individualiu ir vaikui pritaikytu būdu, atsižvelgiant į konkretaus vaiko gebėjimus, poreikius, galimybes. Ypatingas dėmesys skiriamas (paruošiamiesiems) skaitymo gebėjimų ugdymui. Ugdymo turinys ir mokymosi veiklos organizuojamos priešmokyklinio amžiaus vaikams priimtinomis mokymosi formomis: tyrinėjant, eksperimentuojant, žaidžiant, imituojant, patiriant saugioje ugdymo aplinkoje.

Ugdymo gairės
 • Nuoseklus ugdymas, apimantis skirtingų ugdymo pakopų integraciją nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo.
 • Kompleksinė pagalba iškilus mokymosi problemoms (logopedo, psichologo konsultacijos, ugdymo specialistų pagalba).
 • Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene.
 • Anglų kalbos, dailės, muzikos, šokio, teatro užsiėmimai, kuriuos bendradarbiaudami su priešmokyklinio ugdymo pedagogu organizuoja ir vykdo mokytojai dalykininkai.
 • Skaitmeninės kompetencijos ugdymo užsiėmimai STREAM Vaikų laboratorijoje.
 • Ugdymo veiklos natūraliai integruojamos į kasdieninę dienos rutiną, užtikrinant subalansuotą dienos ritmą, atitinkantį vaiko amžių ir individualią prigimtį.
 • Individualus vaikų pasiekimų vertinimas, bendradarbiavimas su šeima, siekiant sėkmingo vaiko paruošimo mokyklai.
Aplinka
 • Ugdymas bei pagrindiniai užsiėmimai vyksta priešmokyklinėje klasėje, kurioje įrengtos darbo ir poilsio zonos. Šokio, kūno kultūros, dailės užsiėmimai vyksta atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose.
 • Klasės aprūpintos kompiuteriais, vaizdo projektoriais, interaktyviais ekranais. Pagal poreikį ugdymo procese naudojami planšetiniai kompiuteriai, robotukai ir pan.
 • Priešmokyklinė grupė naudojasi saugia lauko žaidimų erdve, neprieinama pašaliniams, o esant poreikiui veiklos vyksta ir saugiose, ugdymui pritaikytose mokyklos lauko erdvėse.
 • Priešmokyklinės grupės vaikai taip pat gali naudotis mokyklos poilsio zonomis (skaitymo, interaktyvių žaidimų ir pan.).
 • Maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje.
 • Su grupe dirba: pagrindinė mokytoja, mokytojos padėjėja ir mokytojai dalykininkai.
Rutina/tvarkaraštis

Licėjus dirba nuo 7.15 val. iki 18.30 val.

Priešmokyklinės klasės vaikai gali būti prižiūrimi visą vasarą.

8.30 – ryto ratas;
8.50 – pusryčiai;
9.10–12.00 – ugdomieji užsiėmimai, laikas lauke;
12.10 – pietūs;
12.30–13.40 – ugdomieji užsiėmimai, laikas lauke;
13.40–15.20 – ugdomieji užsiėmimai, žaidimai;
15.20 – pavakariai;
16.00–18.30 – popamokinė grupė, būreliai.

Kaina

Mėnesio mokestis – 450 €*/mėn. (mokama 10 mėn.).
Mėnesio mokestis – 320 €*/mėn. (mokama liepos-rugpjūčio mėn.).
Maitinimo kaina – 9,40 €/diena.
Mokslo metų mokestis – 480 €.

Į mėnesio mokestį (rugsėjis - birželis) įskaičiuota:
• kasdienis ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą 8.30–16.00;
• vaikų priežiūra anksti ryte, nuo 7.15;
• psichologo konsultacijos;
• logopedo konsultacija;
• anglų kalbos, muzikos, teatro, šokio, dailės užsiėmimai (veda dalyko specialistai).

Į mokslo metų mokestį įskaičiuota:
• aprūpinimas pratybomis, bendromis mokymo priemonėmis;
• priemonės dailės, eksperimentų ir kt. pamokoms;
• išlaidos higienos ir ūkio priemonėms;
• išvykos į mokymo ir edukacijos centrus pagal dalykų ugdymo programas (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• edukacinės išvykos Vilniaus mieste (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• programinės įrangos ir kitos licencijos;
• bendruomeniniai renginiai licėjuje;
• draudimas nuo nelaimingų įvykių.

Kiti mokesčiai:
• maitinimas: pusryčiai – 1,40 €, pietūs – 6 €, pavakariai – 2 €;
• jei užsakomas specialus maistas alergiškiems vaikams – papildomas antkainis;
• popamokinė priežiūra (16.00–18.30) – 85 €/mėn. arba 6 €/diena;
• licėjaus uniformos kaina;
• papildomų užsiėmimų (plaukimas, šachmatai, robotika, kovų menai, keramika, logopedas ir pan.) kaina.

* Paslaugų kaina nurodyta, pritaikius Vilniaus savivaldybės skiriamą 120 € kompensaciją (jei tėvams nepriklauso Vilniaus savivaldybės skiriama kompensacija, ugdymo paslaugų kaina didėja 120 €).

 

Registruokitės susitikimui arba parašykite mums!

Prašaome, įrašykite savo vardą.
Prašome, įrašykite savo telefono numerį.
Prašome, įrašykite savo elektroninio pašto adresą.
Prašome, parašykite savo žinutę.
Aš ne robotas
Atnaujinti Invalid Input