fbpx

Kviečiame į individualius susitikimus arba Atvirų durų vakarus (plačiau čia)  Registruotis

Ugdymas

PADEDAME UGDYTIS JŪSŲ VAIKAMS.

Socratus icon

Mūsų komandos tikslas – gebėti atskleisti kito žmogaus asmenines savybes, vertinti jo individualumą ir sudaryti sąlygas tai plėtoti. Vadovaudamiesi visapusiško ugdymo principais, kruopščiai deriname formalųjį ugdymą ir neformalias veiklas, pritaikome mentorystės ir šiuolaikinės mokyklos veiklos principus. Nuo pačių mažiausių bendruomenės narių iki VDU mokslininkų, tarptautinių partnerių – visi kartu degame noru sužinoti, suprasti, išmokti, gilinti žinias. Mums mokykla yra ėjimas į priekį, įpratimas keisti save, tobulėti.

Todėl VDU licėjuje SOKRATUS mokiniai skatinami būti savarankiškais savo mokymosi planuotojais. Kompetentingi mokytojai padeda jiems pažinti savo stipriąsias puses bei kelti mokymosi tikslus. Pamokose naudojami skirtingi ugdymo metodai leidžia atsiskleisti mokinių galimybėms. Papildomą licėjaus ugdymo turinį sudaro a) papildomi dalykai, b) papildomai skiriamos valandos privalomiems mokomiesiems dalykams.

Daugiau informacijos apie ugdymą ir veiklas rasite mūsų Facebook paskyroje.

0 kl.

Priešmokyklinis ugdymas

Šioje pakopoje mokosi 5–7 metų amžiaus vaikai. Jie mokomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir papildomą licėjaus ugdymo turinį.

   1-4 kl.

   Pradinis ugdymas

   Ši mokslo pakopa apima 1–4 klases. Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais mokslo metais sueis 7 metai, tačiau gali būti priimti ir jaunesni – 6 m. vaikai, įvykdę priešmokyklinio ugdymo programą. Tvirtesnius žingsnius pažinimo kelyje žengiančių moksleivių paruošimas remiasi disciplinų įvairovės principu. Į visų mokomųjų dalykų turinį metodiškai integruojame komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo bei socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas.

   5-10 kl.

   Pagrindinis ugdymas

   Pagrindinio ugdymo programos pradeda mokytis mokiniai, pabaigę pradinio ugdymo programą. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji yra ketverių metų, ji įgyvendinama 5–8 klasėse. Antroji dalis yra dvejų metų. Ji įgyvendinama 9–10 klasėse. VDU licėjuje „Sokratus“ 2023–2024 mokslo metais formuosime ir 10 klasę.

     Neformalus ugdymas

     Neformalus ugdymas licėjuje grindžiamas tuo, kad vaikai jo metu gautų įvairiapusiškų žinių, skleistųsi jų fiziniai bei protiniai gebėjimai. Užsiėmimus veda kvalifikuoti specialistai, o veiklų grafikas patogiai sudėliotas atsižvelgiant į tėvų darbotvarkes. Svarbu pastebėti, jog veiklas vykdome tiek licėjaus patalpose, tiek ir vykdami į išvykstamąsias sesijas. Turime tam skirtą saugų ir patogų transportą. Kokius būrelius siūlome?

     Registruokitės susitikimui arba parašykite mums!

     Prašaome, įrašykite savo vardą.
     Prašome, įrašykite savo telefono numerį.
     Prašome, įrašykite savo elektroninio pašto adresą.
     Prašome, parašykite savo žinutę.
     Aš ne robotas
     Atnaujinti Invalid Input