MOKYTOJAI

Mokyklos bendruomenė veikia pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principu. Mokytojai tarpusavyje dalijasi sėkmingais metodais ir kartu ieško sprendimų įvairiose kasdienėse mokyklos situacijose. Mokytojas lydi mokinius jų mokymosi procese, padeda atrasti stipriąsias bei tobulintinas puses, ugdo mokinių gebėjimą savarankiškai planuoti mokymąsi.

ZITA GAIDELIENĖ

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS MOKYTOJA

VAIDA KOZELA

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS MOKYTOJA

JOVITA AKSAMIT

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

LINA IGNATAVIČIŪTĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

 

MILDA STŪGLIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

JUSTINA ŠIMANSKIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

KRISTINA VAŽNEVIČIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

AUGUSTĖ ANDRIJAUSKAITĖ

MUZIKOS MOKYTOJA

KRISTINA DIKŠAITYTĖ

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA

LUKAS GRIGALAVIČIUS

ŠOKIO MOKYTOJAS

SAMANTA JURJONAITĖ

ISPANŲ KALBOS MOKYTOJA

MARIJA JUDZENTAVIČIŪTĖ

TEATRO TERAPIJOS MOKYTOJA

PETRAS JURKUVĖNAS

EKONOMIKOS IR VERSLUMO PAGRINDŲ MOKYTOJAS

DR. EIRIMAS VELIČKA

MUZIKOS MOKYTOJAS

GRAŽINA VAITKUNSKĖ

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA

LINA KOPCIKAITĖ

ISTORIJOS MOKYTOJA (Motinystės atostogose)

INA KUDREŠOVA

GEOGRAFIJOS MOKYTOJA

MYKOLAS LEKEVIČIUS

FILOSOFIJOS MOKYTOJAS

JONAS MEKŠRAITIS

CHEMIJOS MOKYTOJAS

ALMA MIKALAUSKIENĖ

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS MOKYTOJA

DR. RASA MIKALONYTĖ

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJA

AUŠRA PETRAVIČIENĖ

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA

AUDRIUS PETRUŠIS

FIZIKOS MOKYTOJAS

IEVA TAMAŠAUSKAITĖ

MATEMATIKOS MOKYTOJA

RITA URBONAITĖ

DAILĖS MOKYTOJA
Registruotis