Priešmokyklinis ugdymas (0 kl.)

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas 5–7 m. amžiaus vaikams, kurie ruošiami pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei papildomą licėjaus ugdymo sampratą. Priešmokykliniame ugdyme lanksčiai taikomos skirtingos ugdymo sistemos ir įvairūs mokymo metodai, kurie integruojami į priešmokyklinio ugdymo programą. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą, pasiruošimą mokyklai individualiu, vaikui pritaikytu būdu, atsižvelgiant į konkretaus vaiko gebėjimus, poreikius, galimybes. Ypatingas dėmesys skiriamas (paruošiamųjų) skaitymo gebėjimų ugdymui. Ugdymo turinys ir mokymosi veiklos organizuojamos priešmokyklinio amžiaus vaikams priimtinomis mokymosi formomis: tyrinėjant, eksperimentuojant, žaidžiant, imituojant, patiriant saugioje ugdymo aplinkoje.

UGDYMO GAIRĖS

 • Nuoseklus ugdymas, apimantis skirtingų ugdymo pakopų integraciją nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo;
 • Kompleksinė pagalba, iškilus mokymosi problemoms (logopedo, psichologo konsultacijos, ugdymo specialistų pagalba);
 • Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene;
 • Anglų kalbos pagal Cambridge programą, dailės, muzikos, šokio, teatro užsiėmimai, kuriuos, bendradarbiaudami su priešmokyklinio ugdymo pedagogu, organizuoja ir vykdo mokytojai dalykininkai;
 • Skaitmeninės kompetencijos ugdymo užsiėmimai STREAM Vaikų laboratorijoje.;
 • Ugdymo veiklos natūraliai integruojamos į kasdienę dienos rutiną, užtikrinant subalansuotą dienos ritmą, atitinkantį vaiko amžių ir individualią prigimtį;
 • Individualus vaikų pasiekimų vertinimas, bendradarbiavimas su šeima, siekiant sėkmingo vaiko paruošimo mokyklai.

 

APLINKA

 • Ugdymas bei pagrindiniai užsiėmimai vyksta priešmokyklinėje klasėje, kurioje įrengtos darbo ir poilsio zonos. Šokio, kūno kultūros, dailės užsiėmimai vyksta atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose;
 • Klasės aprūpintos kompiuteriais, vaizdo projektoriais, interaktyviais ekranais. Pagal poreikį ugdymo procese naudojami planšetiniai kompiuteriai, robotukai ir pan.;
 • Priešmokyklinė grupė naudojasi saugia lauko žaidimų erdve, neprieinama pašaliniams, o esant poreikiui veiklos vyksta ir saugiose, ugdymui pritaikytose mokyklos lauko erdvėse;
 • Priešmokyklinės grupės vaikai taip pat gali naudotis mokyklos poilsio zonomis (skaitymo, interaktyvių žaidimų ir pan.);
 • Maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje;
 • Su grupe dirba pagrindinė mokytoja, mokytojos padėjėja ir mokytojai dalykininkai.

 

TVARKARAŠTIS

Laikas Veikla
8:30 val. Ryto ratas, ugdomieji užsiėmimai
9:00 val. Pusryčiai, pertrauka
9:30–11:55 val. Ugdomieji užsiėmimai, pertraukos, laikas lauke
11:55 val. Pietūs, lauko pertrauka
12:45-14:50 val. Ugdomieji užsiėmimai, pertraukos, laikas lauke, žaidimai
14:50-15:05 val. Pavakariai
15:05–18:30 val. Pamokų pabaiga, popamokinė grupė, būreliai

Licėjus dirba 7:15–18.30 val. Priešmokyklinės klasės vaikai gali būti prižiūrimi visą vasarą.

KAINA

Pavadinimas Kaina
Mėnesio mokestis (mokama 10 mėn.) 530 Eur/mėn.
Mėnesio mokestis (mokama liepos–rugpjūčio mėn.) 435 Eur/mėn.
Maitinimo kaina 9,90 Eur/d.
Mokslo metų mokestis 480 Eur/m.
Paslaugų kaina nurodyta pritaikius Vilniaus savivaldybės skiriamą 120 Eur kompensaciją (jei tėvams nepriklauso Vilniaus savivaldybės skiriama kompensacija, ugdymo paslaugų kaina didėja 120 Eur).

Į mėnesio mokestį (rugsėjis–birželis) įskaičiuota:

 • Kasdienis ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą 8.30–16:00;
 • Vaikų priežiūra anksti ryte nuo 7:15 val.;
 • Psichologo konsultacija;
 • Logopedo konsultacija;
 • Anglų kalbos, muzikos, teatro, šokio, dailės užsiėmimai (veda dalyko specialistai).
Į mokslo metų mokestį įskaičiuota:
 • Aprūpinimas pratybomis, bendromis mokymosi priemonėmis;
 • Priemonės dailės, eksperimentų ir kt. pamokoms;
 • Išlaidos higienos ir ūkio priemonėms;
 • Edukacinės išvykos Vilniaus mieste (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos)*;
 • Programinės įrangos ir kitos licencijos;
 • Bendruomeniniai renginiai licėjuje;
 • Draudimas nuo nelaimingų įvykių.
  *per metus į metinio mokesčio kainą įskaičiuotos dvi išvykos (be transporto išlaidų).
Kiti mokesčiai:
 • Maitinimas: pusryčiai – 1,50 Eur, pietūs – 6,20 Eur, pavakariai – 2,20 Eur;
 • Jei užsakomas specialus maistas alergiškiems vaikams, taikomas papildomas antkainis;
 • Popamokinė priežiūra (16.00–18.30 val.) – 85 Eur/mėn. arba 6 Eur/d.;
 • Licėjaus uniformos kaina;
 • Papildomų užsiėmimų (plaukimas, šachmatai, robotika, kovų menai, keramika, logopedas ir pan.) kaina.
Registruotis