Direktoriaus žodis

VDU licėjus „Sokratus“ yra nuolat tobulėjanti, dinamiška mokykla. Kvalifikuoti ir motyvuoti specialistai, dirbdami su vaikais ir padedami visapusiškos savo atžalų pažangos siekiančių tėvelių, kuria tikrą svajonių mokyklą – tokią, į kurią norisi grįžti, kurioje suteikiamas tikėjimas, pagarba, žinios, gebėjimai, nuolatinė pagalba jaunam žmogui keliauti pažangos keliu. Šioje kelionėje siekiame niekada neužmiršti kertinės mokyklos sudedamosios dalies – jauno žmogaus – asmens, kuris gyvena visuomenėje, ją kuria ir kurs ateityje. Pirmyn!
 

MINDAUGAS NEFAS

MŪSŲ MOKINIAI

Auga saugioje aplinkoje, o iškilus problemoms suteikiama greita ir profesionali pagalba

Gauna kokybišką, diferencijuotą ir į vaiką
orientuotą ugdymą
Džiaugiasi papildomomis ugdomosiomis veiklomis

KODĖL VERTA RINKTIS?

Ugdymas, orientuotas į vaikų pasiekimų ir gebėjimų lavinimą

Mažas mokinių skaičius klasėse

Visos dienos mokykla

Balansas ugdymo procese

Nuolatinis grįžtamasis ryšys

Greitais problemų sprendimas

Patogi vieta mieste

Mokinių poreikiams pritaikyta infrastruktūra

Bendradarbiavimas su VDU

Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) atveria naujas galimybes mūsų mokiniams ir visai komandai. Licėjaus mokiniams atvira VDU infrastruktūra: jie lankosi, mokosi ir atlieka užduotis laboratorijose, auditorijose, naudojasi virtualia universiteto mokymosi aplinka. Licėjaus mokytojai gali neribotai naudotis VDU bibliotekomis ir jų turimais ištekliais, taip pat jie nuolat tobulina pedagogikos įgūdžius modernioje VDU Švietimo akademijoje, o mokyklos darbuotojų gretas papildo talentingiausi šioje įstaigoje parengti pedagogai.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vaikams nuo 1,5 m. Darželyje lanksčiai adaptuojame skirtingas ugdymo sistemas ir įvairius metodus, kurie integruojami kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą. Ugdymo turinys kuriamas atsižvelgiant į konkrečius vaikų poreikius ir galimybes, orientuojantis į jų individualius pasiekimus.

Priešmokyklinis ugdymas (0 kl.)

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas 5–7 m. amžiaus vaikams, kurie ruošiami pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei papildomą licėjaus ugdymo sampratą. Priešmokykliniame ugdyme lanksčiai taikomos skirtingos ugdymo sistemos ir įvairūs mokymo metodai, kurie integruojami į priešmokyklinio ugdymo programą. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą, pasiruošimą mokyklai individualiu, vaikui pritaikytu būdu, atsižvelgiant į konkretaus vaiko gebėjimus, poreikius, galimybes. 

Pradinis ugdymas (1–4 kl.)

Pradinio ugdymo pakopa apima mokymą(si) 1–4 klasėse. Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 m., tačiau gali būti priimti ir jaunesni – 6 m. vaikai, įvykdę priešmokyklinio ugdymo programą. Pradiniame ugdyme mokymas grindžiamas darniu visų ugdymo sričių (dorinis, kalbinis, matematinis, gamtamokslinis, socialinis, meninis, technologinis, kūno kultūros, sveikatos) įtraukimu. Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į besimokančiojo individualius gebėjimus, užtikrinant kokybišką besimokančiojo dalyvavimą bendrose mokymosi veiklose, mokymąsi grupėje (lavinant socialines ir komunikacines kompetencijas). Ugdymas grindžiamas integruoto mokymo strategija.

Pagrindinis ugdymas (5–11 kl.)

Remiamės tarpdiscipliniškumo principu, deriname skirtingų mokslų žinias, kurios papildo ir stiprina dalykines kompetencijas. Atsižvelgdami į bendrosiose programose numatytą turinį, pasiekimus ir mokinių amžių, didelį dėmesį skiriame pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai, tad dalį veiklų organizuojame ne mokykloje, o kitose aplinkose.

Neformalus ugdymas

Neformalus ugdymas licėjuje grindžiamas tuo, kad vaikai jo metu gautų įvairiapusiškų žinių, skleistųsi jų fiziniai bei protiniai gebėjimai. Iš gausybės neformalaus ugdymo pasiūlos atrinkdami būrelius savo mokiniams siūlome tik tuos, kuriuos veda profesionalūs neformalaus ugdymo vadovai – konkrečios srities specialistai, žmonės, mylintys savo veiklą.

TĖVŲ ATSILIEPIMAI

„Nuostabi mokyklos bendruomenė, kuri – lyg viena šeima. Džiaugiamės, kad skiriamas didelis dėmesys ir vaikų fiziniam aktyvumui: jie nesėdi visą dieną tarp keturių sienų, kasdien turi net dvi lauko pertraukas, šokių ir teatro užsiėmimus, kurie dar labiau išjudina.
Taip pat svarbu, jog nereikia kiekvieną dieną tempti sunkių kuprinių su vadovėliais ir pavargus po visos dienos padėti ruošti pirmokei namų darbus, nes beveik viską atlieka mokykloje per tam skirtą namų darbų ruošos laiką. Ir pats svarbiausias dalykas – dukra nenori praleisti nei dienos ir ypač džiaugiasi, keliaudama į mokyklą“,

Agnė ir Elvinas, pirmokės Adelės tėvai.

„Licėjus „Sokratus“ – puiki vieta augti geriems, smalsiems, kūrybiškiems vaikam. Čia vyrauja labai jauki atmosfera, mokiniai jaučiasi saugūs ir drąsūs. O mes kasdien džiaugiamės sūnaus iš mokyklos parsineštais įspūdžiais, žiniomis bei mokytojų rūpesčiu ir pagalba. Smagu čia būti!“

Ieva ir Ričardas, Mykolo (0 kl.) tėvai.

„Vienas didžiausių šios mokyklos privalumų mums – saugumas. Iš ryto pasitinka, o po pamokų palydi malonūs budėtojai, tad žinome, kad vaikai už mokyklos ribų be priežiūros neatsidurs. Nedidelė mokyklos bendruomenė suteikia jaukumo ir artumo jausmą, kuomet vaikų vardus žino ir su jais betarpiškai bendrauja ne tik mokytojai ar budėtojai, bet ir mokyklos direktorius.
Mūsų sūnui ypač patinka, kad erdvės mokykloje įrengtos šiuolaikiškai ir jaukiai, o klasėje vaikų nėra labai daug. Tai džiugina ir mus, nes užtikrinamas mokytojų dėmesys kiekvienam vaikui. Gustas taip pat labai džiaugiasi teatro, šokių bei eksperimentų pamokomis, edukacinėmis išvykomis. Mokykla šiuolaikiška, pamokose naudojamos inovatyvios, interaktyvios darbo priemonės.
Vertiname mokyklos direktoriaus ir kitų administracijos darbuotojų atvirumą mokyklos bendruomenei, žinome, jog iškilus klausimams, jų durys bus atviros pokalbiams ar pasiūlymams.
Mūsų mažasis sūnus Laurynas taip pat seka brolio pėdomis ir jau lanko VDU darželį „Sokratus“. Jaučiame, kad jis gauną visapusišką priežiūrą, kuri apima tiek pagrindinių poreikių patenkinimą, tiek kokybišką ugdymą. Kasdien iš auklėtojų gauname grįžtamąjį ryšį tiek žodžiu, tiek programėlėje „Kindervibe“, tad esame ramūs ir visada informuoti, kaip sekasi mūsų vaikui.
Kai abu vaikai mielai grįžta į ugdymo įstaigas, esame tikri, kad mūsų pasirinkimas teisingas: atrodo, tarsi tai būtų antri namai“

Liepa ir Martynas, Lauryno (darželinukas) ir Gusto (2 kl.) tėvai.

KVIEČIAME Į INDIVIDUALIUS SUSITIKIMUS ARBA ATVIRŲ DURŲ VAKARUS

Registruotis