VADOVYBĖ

DR. MINDAUGAS NEFAS

DIREKTORIUS, ISTORIJOS MOKYTOJAS METODININKAS

ROBERTA ŽIŽIENĖ

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA PAGRINDINIAM UGDYMUI

MIŠA JAKOBAS

MOKYTOJŲ MENTORIUS
Registruotis