SOCIALIAI ATSAKINGA IR SAUGI APLINKA

Uždara mokyklos teritorija
Saugus patekimas į patalpas

Nedidelė bendruomenė

Tvarumas

Atsakingo vartojimo skatinimas
Lygybė, patyčių prevencija
Dėmesys socialiam, emociniam ugdymui
Pilietinių iniciatyvų įgyvendinimas
Registruotis