VADOVYBĖ

DAIVA JUREVIČIENĖ

VYKDANČIOJI DIREKTORĖ

GINTARAS TUBELIS

UGDYMO VADOVAS

MIŠA JAKOBAS

MOKYTOJŲ MENTORIUS

GRAŽINA VAITKUNSKĖ

PRADINIO UGDYMO VADOVĖ

GRETA RUČYTĖ

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO VADOVĖ
Registruotis