VADOVYBĖ

INGA GRAJAUSKIENĖ

DIREKTORĖ

ROBERTA ŽIŽIENĖ

PAGRINDINIO UGDYMO VADOVĖ

MIŠA JAKOBAS

MOKYTOJŲ MENTORIUS

GRAŽINA VAITKUNSKĖ

PRADINIO UGDYMO VADOVĖ

GRETA RUČYTĖ

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO VADOVĖ
Registruotis