VADOVYBĖ

DR. MINDAUGAS NEFAS

DIREKTORIUS, ISTORIJOS MOKYTOJAS METODININKAS

ROBERTA ŽIŽIENĖ

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA PAGRINDINIAM UGDYMUI, PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ MOKYTOJA

MIŠA JAKOBAS

MOKYTOJŲ MENTORIUS
Registruotis