Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vaikams nuo 1,5 m. Darželyje lanksčiai adaptuojame skirtingas ugdymo sistemas ir įvairius metodus, kurie integruojami kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį. Ugdymas orientuotas ne tik į konkrečių sričių žinias, bet ir į vaiko pasiekimų bei gebėjimų lavinimą. Ugdymo turinys kuriamas atsižvelgiant į konkrečius vaikų poreikius ir galimybes, orientuojantis į jų individualius pasiekimus.

Ugdymo turinį formuojame remdamiesi ikimokykliniais vaikų pasiekimais bei bendromis ugdymo tendencijomis. Darželyje visos veiklos ir turinys diferencijuojamas pagal vaikų amžių bei individualius gebėjimus, o žinios formuojamos ir įtvirtinamos vaikui natūraliai priimtinais būdais: tyrinėjant, eksperimentuojant, žaidžiant, imituojant, patiriant saugioje ugdymo aplinkoje. Visos vaikų pasiekimų sritys laikomos vienodai reikšmingomis.

Daugiau informacijos: https://sokratusdarzelis.lt/

Registruotis